تبلیغات
ورودی 91 پزشکی تهران - کورس گوارش لاین امام

کورس گوارش لاین امام

نویسنده : ایمان کمالیان پنجشنبه 8 مرداد 1394 12:19 ب.ظ  •    ارسال شده در: جزوه، صدا، اسلاید، تصویر

سلام به همه دوستان :)
1- صفحه 5 جزوه تومورهای کبد و پانکراس (همون اول پانکراس) -> جمله صحیح: «بیش از 95درصد تومورهای پانکراس از نوع اگزوکرینی هستند»
صفحه ی 4 جزوه آسیت هم تومور مارکر باید CA125 باشه نه C125.
2- صفحه 9 جزوه عوارض سیروز کبدی نوشته شده obtorotip, که درستش octreotide هست.
3- پس از بررسی وویس جلسه تومور کبد و پانکراس و کیسه صفرا (دکتر فروتن) تصمیم بر این شد تا جزوه این جلسه از ابتدا نوشته شود.
4- در صفحه 5 جزوه اولسر پپتیک2، Prostaglandin stimulators صحیح است نه Prostaglandin inhibitors.
5- در انتهای اصلاحیه بیماریهای گوارش3 گفته شده:
«استاد در این جلسه مباحث carcinoid tumor، lymphoma، burkitts lymphoma و mesenchial tumor را نگفتند»
دقت کنین... ممکنه استاد راجع به این مباحث در جلسه «چهارم» صحبت کرده باشه. (اینو گفتم که یه وقت فکر نکنین استاد کلاً اینا رو نگفته :دی)
داخلی:

1- تومور معده و مری - دکتر دریانی
جزوه: مطابق جزوه 88 (موجود در جزوه عباسی) ---> چون مطالبی که استاد گفت و همچنین دسته بندی شون یه مقدار تغییر داشت، لذا جزوه این جلسه از اول نوشته خواهد شد ---> دانلود جزوه جدید
اصلاحیه: -
اسلاید: دانلود

2- دیس پپسی - دکتر دریانی
جزوه: مطابق جزوه 90 (موجود در جزوه عباسی) ---> دانلود
اصلاحیه: دانلود
اسلاید: دانلود

3- ریفلاکس مری و ازوفاژیت - دکتر فره وش
جزوه: مطابق جزوه 87 (موجود در جزوه عباسی)
اصلاحیه: -
اسلاید: دانلود

4- بیماریهای مری1 - دکتر فره وش
جزوه: مطابق جزوه 87 (موجود در جزوه عباسی)
اصلاحیه: -
اسلاید: دانلود

5- بیماریهای مری2 - دکتر فره وش
جزوه: ادامه همون جزوه بیماری های مری1
اصلاحیه: دانلود (نوشته شده توسط ورودی 90)
اسلاید: دانلود

6- سل روده و صفاق - دکتر آل طه
جزوه: مطابق جزوه 87 (موجود در جزوه عباسی)
اصلاحیه: -
اسلاید: دانلود

7- اولسر پپتیک1 - دکتر فروتن
جزوه: مطابق جزوه 90 (موجود در جزوه عباسی) ---> چون مطالبی که استاد گفت و همچنین دسته بندی شون یه مقدار تغییر داشت، لذا جزوه این جلسه از اول نوشته خواهد شد. ---> دانلود جزوه جدید
اصلاحیه: -
اسلاید: استاد اسلایداش رو نداد!

8- کولیت اولسروز - دکتر تسلیمی
جزوه: مطابق جزوه 90 (موجود در جزوه عباسی)
اصلاحیه: -
اسلاید: دانلود (استاد دوتا اسلاید داشت که فقط یکیش رو داد)

9- سندرم سوء جذب1 - دکتر روشن
جزوه: مطابق جزوه 90 (موجود در جزوه عباسی)
اصلاحیه: -
اسلاید: ادامه اسلایدای جلسه اسهال حاد و مزمن

10 سندرم سوء جذب2 - دکتر روشن
جزوه: ادامه همون جزوه سندرم سوء جذب1
اصلاحیه: -
اسلاید: ادامه اسلایدای جلسه اسهال حاد و مزمن

11- اسهال حاد و مزمن - دکتر روشن
جزوه: مطابق جزوه 90 (موجود در جزوه عباسی)
اصلاحیه: دانلود (نوشته شده توسط ورودی 90)
اسلاید: دانلود

12- آسیت و بیماریهای پریتوئن - دکتر روشن
جزوه: مطابق جزوه 90 (موجود در جزوه عباسی) ---> چون استاد مطالب جدید زیادی گفت، جزوه کلاً از اول نوشته خواهد شد ---> دانلود جزوه جدید
اصلاحیه: -
اسلاید: دانلود

13- سندرم روده تحریک پذیر - دکتر دریانی
جزوه: مطابق جزوه 90 (موجود در جزوه عباسی)
اصلاحیه: -
اسلاید: دانلود

14- بیماریهای انگلی دستگاه گوارش و کیست هیداتید - دکتر اسحاق حسینی
جزوه: مطابق جزوه 87 (موجود در جزوه عباسی)
اصلاحیه: -
اسلاید: دانلود

15- اولسر پپتیک2 - دکتر فروتن
جزوه: دانلود
اصلاحیه: در صفحه 5 جزوه، Prostaglandin stimulators صحیح است نه Prostaglandin inhibitors.
اسلاید:  استاد اسلایداش رو نداد!

16- کرون - دکتر تسلیمی
جزوه: مطابق جزوه 90 (موجود در جزوه عباسی)
اصلاحیه: دانلود
اسلاید: استاد اسلایداش رو نداد!

17- تومورهای کولون و روده باریک - دکتر تسلیمی
جزوه: مطابق جزوه 90 (موجود در جزوه عباسی)
اصلاحیه: -
اسلاید: دانلود

18- خون ریزی های دستگاه گوارش - سیری
جزوه: نوشته خواهد شد ---> دانلود
اصلاحیه: -
اسلاید: استاد اسلایداش رو نداد!

19- پانکراتیت حاد و مزمن1 - دکتر اسحاق حسینی
جزوه: مطابق جزوه 87 (موجود در جزوه عباسی) ---> استاد کلاً عوض شد و دکتر کاظمی اومد. جزوه از اول نوشته خواهد شد ---> دانلود جزوه جدید
اصلاحیه: -
اسلاید: دانلود

20- پانکراتیت حاد و مزمن2 - دکتر اسحاق حسینی
جزوه: دکتر کاظمی اومد ---> دانلود جزوه جدید
اصلاحیه: -
اسلاید: ادامه همون اسلایدای پانکراتیت حاد و مزمن1

21- هپاتیت حاد و مزمن1 - دکتر نصیری طوسی
جزوه: نوشته خواهد شد ---> دانلود
اصلاحیه: - 
اسلاید: دانلود

22- هپاتیت حاد و مزمن2 - دکتر نصیری طوسی
جزوه: نوشته خواهد شد ---> دانلود
اصلاحیه: -
اسلاید: دانلود

23- سیروز کبدی - دکتر شهبازخانی
جزوه: مطابق جزوه 90 (موجود در جزوه عباسی، تا صفحه 7 جزوه مربوطه)
اصلاحیه: -
اسلاید: دانلود

24- تفسیر تستهای کبدی - دکتر نصیری طوسی
جزوه: موجود در جزوه عباسی (نمیدونم برای کدوم ورودیه:دی)
اصلاحیه: -
اسلاید: دانلود

25- ویلسون و هموکروماتوزیس - دکتر شهبازخانی
جزوه: مطابق جزوه 90 (موجود در جزوه عباسی)
اصلاحیه: -
اسلاید: دانلود1 / دانلود2

26- تومور کبد و پانکراس و کیسه صفرا - دکتر فروتن
جزوه: مطابق جزوه 90 (موجود در جزوه عباسی) ---> با توجه به تغییر یه سری از مطالبی که استاد درس داد، جزوه این جلسه از اول نوشته خواهد شد ---> دانلود جزوه جدید
اصلاحیه: صفحه 5 (همون اول پانکراس) -> جمله صحیح: «بیش از 95درصد تومورهای پانکراس از نوع اگزوکرینی هستند»
اسلاید: دانلود1 / دانلود2

27- هپاتیت دارویی و اتوایمیون - دکتر آل طه
جزوه: مطابق جزوه 87 (موجود در جزوه عباسی)
اصلاحیه: -
اسلاید: دانلود1 / دانلود2

28- NASH و کبد چرب - دکتر سیری
جزوه: نوشته خواهد شد ---> دانلود
اصلاحیه: -
اسلاید: استاد اسلایداش رو نداد!

29- عوارض گوارشی NSAID - دکتر سیری
جزوه: مطابق جزوه 90 (موجود در جزوه عباسی) ---> دانلود
اصلاحیه: -
اسلاید: استاد اسلایداش رو نداد!

30- عوارض سیروز کبدی - دکتر شهبازخانی
جزوه: دکتر نصیری طوسی اومد ---> دانلود جزوه جدید
اصلاحیه: صفحه 9 نوشته شده obtorotip, که درستش octreotide هست.
اسلاید: دانلود

31- سنگهای صفراوی و کلستاز (PSC،PBC) - دکتر دریانی
جزوه: موجود در جزوه عباسی (نمیدونم برای کدوم ورودیه:دی) ---> دانلود
اصلاحیه: استاد تا صفحه 5 جزوه (تا ابتدای PSC) درس داد
اسلاید: دانلود

32- بحث موردی - دکتر تسلیمی
اسلاید: اسلاید نداشت

مهارتهای بالینی:

1- شرح حال گیری بیماریهای گوارش - دکتر نصیری طوسی
جزوه: مطابق جزوه 87 (موجود در جزوه عباسی)
اصلاحیه: استاد کلاً این جلسه رو تدریس نکرد!
اسلاید: -

2- تکنیک معاینه بیماریهای گوارش - دکتر آل طه
جزوه: مطابق جزوه 87 (موجود در جزوه عباسی) ---> با توجه به ریز بودن فونت جزوه 87، جزوه این جلسه همراه با اصلاحیه ش از ابتدا بازنویسی خواهد شد ---> دانلود جزوه جدید
اصلاحیه: -
اسلاید: دانلود

پاتولوژی: 

1- بیماریهای گوارش1 - دکتر واسعی
جزوه: مطابق جزوه 90 ---> دانلود
اصلاحیه: -
اسلاید: مراجعه شود به جلسه بیماریهای گوارش4

2- بیماریهای گوارش2 - دکتر واسعی
جزوه: مطابق جزوه 90 ---> چون مطالبی که استاد گفت و همچنین دسته بندی شون یه مقدار تغییر داشت، لذا جزوه این جلسه از اول نوشته خواهد شد. (البته استاد کمی از مبحث جزوه بیماریهای گواش3 رو هم گفت) ---> دانلود جزوه جدید
اصلاحیه: -
اسلاید: مراجعه شود به جلسه بیماریهای گوارش4

3- بیماریهای گوارش3 - دکتر واسعی
جزوه: مطابق جزوه 90 ---> دانلود (استاد تو این جلسه، مبحث جزوه بیماریهای گوارش4 رو درس داد)
اصلاحیه: دانلود
اسلاید: مراجعه شود به جلسه بیماریهای گوارش4

4- بیماریهای گوارش4 - دکتر واسعی
جزوه: مطابق جزوه 90 ---> دانلود (استاد تو این جلسه، ادامه مبحث جزوه بیماریهای گوارش3 رو درس داد)
اصلاحیه: دانلود

5- بیماریهای کبد و مجاری صفراوی و پانکراس1 - دکتر آزموده
جزوه: مطابق جزوه 87 (موجود در جزوه عباسی)
اصلاحیه: دانلود
اسلاید: دانلود

6- بیماریهای کبد و مجاری صفراوی و پانکراس2 - دکتر آزموده
جزوه: مطابق جزوه 87 (موجود در جزوه عباسی)
اصلاحیه: دانلود
اسلاید: ادامه اسلایدای بیماریهای کبد و مجاری صفراوی و پانکراس1

7- بیماریهای کبد و مجاری صفراوی و پانکراس3 - دکتر آزموده
جزوه: مطابق جزوه 87 (موجود در جزوه عباسی)
اصلاحیه: دانلود
اسلاید: دانلود

فارماکولوژی:

1- سروتونین - دکتر دهپور
جزوه: مطابق جزوه 88 (موجود در جزوه عباسی) ---> دانلود
اصلاحیه: استاد در این جلسه تا صفحه5 جزوه (تا انتهای گیرنده های 5HT4) درس داد
اسلاید: دانلود

2- آنتاگونیستهای سروتونین - دکتر دهپور
جزوه: در ادامه همون جزوه سروتونین آورده شده
اصلاحیه: استاد نرسید این مبحث رو تدریس کنه!
اسلاید: -

3- هیستامین - دکتر دهپور
جزوه: مطابق جزوه 88 (موجود در جزوه عباسی) ---> دانلود
اصلاحیه: دانلود
اسلاید: دانلود1 / دانلود2

4- آنتاگونیستهای هیستامین - دکتر دهپور
جزوه: در ادامه همون جزوه هیستامین آورده شده
اصلاحیه: در همون اصلاحیه هیستامین آورده شده
اسلاید: ادامه همون اسلایدای هیستامین

5- داروهای گوارشی - دکتر جهانگیری
جزوه: مطابق جزوه 88 (موجود در جزوه عباسی) ---> با توجه به تغییر یه سری از مطالبی که استاد در کلاس گفت، جزوه این جلسه از ابتدا نوشته خواهد شد ---> دانلود جزوه جدید
اصلاحیه: -
اسلاید: دانلود

اسکن جزوه عباسی ---> دانلود (با سپاس فراوان از سیدخشایار میربهاءالدین عزیز )

نمونه سوال:
نمونه سوالات گوارش لاین امام همراه با کلید تشریحی ---> دانلود
برچسب ها: امام ، جزوه ، دانلود ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 11 مرداد 1394 03:49 ب.ظ

یکشنبه 11 مرداد 1394 05:53 ب.ظ
میشه لطفا بگین به من که کدوم جلسات فارما رو استاد سؤال نمیدن؟
ایمان کمالیان
جلسه سروتونین، دکتر دهپور فقط تا صفحه 5 (تا ابتدای محل اثر سروتونین) رو تدریس کرد و بقیه جزوه سروتونین حذفه.
چهارشنبه 10 تیر 1394 10:25 ب.ظ
خیلی ممنون از زحماتتون.
جزوات رو سایت گذاشته نمیشه؟
ایمان کمالیان
خواهش میکنم:)
خیلی از جلسات داخلی و سمیو و یه سری از جلسات پاتو، فایل جداگانه ندارن. ان شاء الله به زودی کل جزوه عباسی رو به صورت اسکن شده میذارم تو سایت.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.